Job details

Mid Fullstack Developer (React + PHP)

 • NextJS
 • TypeScript
 • Git
 • MySQL
 • ReactJS
 • PHP8
 • JS ES6
 • PHP Laravel

This job might be expired

Reasons could include: the employer is not accepting applications, is not actively hiring, or is reviewing applications.

Posted: 5 months ago

Mid Fullstack Developer (React + PHP)


Must:

 • Znajomość JS ES6 + Typescript
 • Znajomość PHP8
 • Doświadczenie w pracy z ReactJS poparta min. 1 rokiem pracy przy komercyjnych projektach
 • Doświadczenie w pracy z NextJS poparta min. 1 rokiem pracy przy komercyjnych projektach
 • Podstawowa znajomość PHP Laravel (lub podobnego)
 • Podstawowa znajomość baz MySQL
 • Znajomość GIT
 • Znajomość praktyk: DRY, KISS, SOLID
 • Doświadczenie w pisaniu i czystego i testowalnego kodu
 • Język Polski


Nice to have:

 • Doświadczenie w pracy z Laravel poparta min. 1 rokiem pracy przy komercyjnych projektach
 • Doświadczenie z optymalizacją aplikacji WEB pod kątem Web Vitals
 • Zmysł estetyczny i doświadczenie w pracy z UX
 • Znajomość pracy z CI (Github Actions)
 • Znajomość podstawowych usług AWS
 • Podstawy Docker
 • Podstawy DevOps


Oferujemy: 


 • 100% praca zdalna
 • Możliwość pracy w trybie 4-dniowym 4x10h
 • Elastyczne godziny pracy
 • Rozwojowe projekty