Job details

Fullstack Developer (Python, Django, React.js)

 • Python
 • SQL
 • Git
 • JavaScript
 • Django
 • REST API
 • React.JS

This job might be expired

Reasons could include: the employer is not accepting applications, is not actively hiring, or is reviewing applications.

Posted: 4 months ago

Nasz zespół rozwija system klasy GRC – Governance Risk Compliance. Zapewniamy wsparcie narzędziowe do realizacji wymagań wewnętrznych oraz zewnętrznych instytucji nadzorczych, między innymi w zakresie zarządzania: polityką bezpieczeństwa informatycznego banku, procesami i ryzykiem oraz konfiguracją i produktami informatycznymi. W naszym zespole kierujemy się praktykami Agile, wykorzystując w naszej codziennej pracy frameworki takie jak Scrum i Kanban oraz zautomatyzowane procesy CI/CD. 


Tech stack: Python, Django, React.js 


forma zatrudnienia / wymiar pracy: umowa o pracę / pełny etat 

lokalizacja i tryb pracy: hybrydowa + spotkania z zespołowe w Warszawie / Łodzi (2 razy w miesiącu)w tej roli będziesz

odpowiadać za:

 • projektowanie oraz implementacja oprogramowania w technologiach Python, Django, React.js 
 • udział w opracowywaniu koncepcji oraz planowaniu nowych modułów i funkcjonalności 
 • optymalizacja działania istniejących systemów (m.in. poprzez doskonalenie wydajności kodu) 
 • udoskonalanie wdrożonych rozwiązań pod kątem wydajności oraz technologii 
 • weryfikowanie jakości oprogramowania 

 

zaaplikuj, jeśli:

 • masz min. 3 lata doświadczenia w programowaniu w języku Python
 • masz min. 2 lata doświadczenia w programowaniu z wykorzystaniem framework Django 
 • masz min. 3 lata doświadczenia w programowaniu z użyciem React.js, JavaScript, Redux, gotowych komponentów i szablonów React, CSS, React Native, jQuery przy wytwarzaniu UI na poziomie zawansowanym 
 • pracowałeś/aś z rozproszonym systemem kontroli wersji, np. GIT 
 • posiadasz doświadczenie w pisaniu testów jednostkowych, funkcjonalnych, regresji, E2E
 • masz doświadczenie w wykonywaniu przeglądu kodu 
 • znasz SQL 
 • posiadasz znajomość REST API 
 • Twój poziom języka angielskiego pozwala na swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej 
 • masz zdolność do analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiazywania zadań 


mile widziane, czyli co jeszcze może Ci się przydać: 

 • doświadczenie w pracy z metodologią Agile 
 • doświadczenie w pracy z JIRA 
 • doświadczenie PostgreSQL 
 • znajomość systemów automatyzujących CI/CD 
 • znajomość Jenkins/TeamCity 
 • znajomość Sentry 
 • znajomość Gerrit/Bitbucket/GitHub/GitLab 
 • znajomość Playwright/Cypress 
 • znajomość Linux Twój rozwój:

 • mamy różnorodne obszary - od infrastruktury IT, przez deweloperskie, aż po cyberbezpieczeństwo, wspieramy mobilność wewnętrzną pomiędzy zespołami i projektami
 • pomagamy zdobyć wiedzę i umiejętności branżowe (certyfikowane kursy online z zakresu chmury, LinkedIn Learning, Pluralsight)
 • oferujemy programy rozwojowe mBanku, np.: Data Academy, Akademia Bezpieczeństwa, Z energią po zdrowie, Piątki z rozwojem, ODnowa (program wspierający pracę i zarzadzanie w środowisku zdalnym i hybrydowym
 • wspieramy w opracowaniu indywidualnych planów rozwojowych i odkrywaniu mocnych stron wykorzystując podejście Instytutu Gallupa
 • możliwość aktywnego udziału w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Pol’and’Rock Festival oraz wspierania innych dobroczynnych inicjatyw


Dostaniesz od nas:

 • dofinansowanie do opieki medycznej LuxMed
 • dofinansowanie do karty Multisport
 • dofinansowanie ubezpieczenia Uniqua
 • dofinansowanie świąt, wypoczynku, ZFŚS
 • dostęp do aplikacji Legimi, LinkedIn Learning, do nauki języków obcych
 • zniżki u partnerów
 • rozwój pasji i zainteresowań w ramach mKlubów
 • nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach programu poleceń
 • możliwość udziału w rekrutacji wewnętrznej