Job details

React Native developer / 3h dziennie

 • React Native

Posted: 1 month ago

 • Wiedza w zakresie dobrych praktyk projektowania interfejsu użytkownika
 • Bardzo dobra znajomość JavaScript, w tym pisania czystego, testowalnego kodu
 • Doświadczenie w budowaniu komercyjnych rozwiązań z wykorzystaniem Reacta
 • Doświadczenie w TypeScript
 • Doświadczenie z budowaniem aplikacji w React Native
 • Znajomość pisania aplikacji z wykorzystaniem Expo
 • Doświadczenie w pracy z animacjami w React Native (Animated API, Reanimated)
 • Doświadczenie w budowaniu prostych automatyzacji tj. CI & CD (Github Actions, Gitlab CI)
 • Znajomość platform mobilnych Android/iOS (Doświadczenie w całym cyklu życia aplikacji mobilnych (automatyzacja budowania aplikacji, publikacja w sklepach itp)
 • Doświadczenie w pracy z backendem w architekturze REST
 • Doświadczenie w pracy w metodologii Agile(Scrum), rozproszonym środowisku
 • znajomość narzędzia JIRA
 • samodzielność, dobra komunikacja i responsywność
 • tworzenie aplikacji mobilnych w oparciu o makiety / wireframe
 • znajomość polskiego na poziomie C1